VS America, Inc. | 1940 Abbott Street | Charlotte, NC 28203 | 704.378.6500 | 704.376.6005 fax | info@vs-charlotte.com